top of page
foto_025.jpg

O NÁS

Naše advokátní kancelář působí samostatně na trhu právních služeb již od roku 1996. Za dobu trvání jsme poskytli právní služby stovkám klientů z řad občanů i firem. 

Základní filozofií naší práce je poskytovat právní služby klientovi vždy tak, aby jeho zájmy byly chráněny a prosazovány účinně a efektivně. 

K naplnění této vize je podle našeho mínění zapotřebí, aby právní kancelář a její advokáti měli ke kauze individuální přístup, což vedle osobního nasazení předpokládá i  dostatečnou odbornost a zkušenosti potřebné k řešení konkrétního případu. Z tohoto důvodu jsme nikdy nebudovali a nebudeme budovat anonymní právní kancelář, kde se právo často stává obchodem, ale takovou právní kancelář, kde je právo službou. 

Všechny případy, které nám klienti svěří, jsou řešeny právníky s dostatečnou odbornou průpravou, znalostmi a zkušenostmi pro daný typ případu. Nehrozí tedy, že kauza, která vyžaduje letité zkušenosti, bude řešena právním praktikantem. Tento přístup umožňuje, aby naše advokátní kancelář měla efektivní kontrolu nad všemi úkony, které poskytne. 

V neposlední řadě, vždy a za všech okolností, dbáme na dodržování etických pravidel našeho advokátního stavu. 

Právně služby poskytujeme v celé šíři obecné advokacie, specializací je sanace pohledávek a dluhů, insolvenční právo a právní vztahy k nemovitostem.

NÁŠ TÝM

JUDR. DAVID TERMER, PH.D.

Advokát a Insolvenční správce

 • 1993 - absolvování magisterského studia na PF UK 

 • 1996 - složení advokátních zkoušek a zápis do seznamu advokátů

 • 1997 – zápis do seznamu správců konkurzní podstaty

 • 2009 - rigorózní zkouška na PF UK a udělení titulu JUDr. 

 • 2009 - rozdílová zkouška insolvenčního správce a zápis do seznamu insolvenčních správců

 • 2010 - zvláštní zkouška insolvenčního správce 

 • 2019 - obhajoba disertační práce na PF UK a udělení titulu Ph.D.

MGR. KATEŘINA TERMEROVÁ

Advokáta

 • 1991 - absolvování magisterského studia na PF UK

 • 2005 - složení advokátních zkoušek a zápis do seznamu advokátů

MILADA HALLÁ

Office manager

 • absolventka ekonomické školy s maturitou 

 • 4letý kurz pro diplomované sekretářky se zkouškou 

 • praxe v zahraničí od r. 1989 – 1992  (služební pověření na  Československém velvyslanectví ve  Vídni)

 • dlouholetá praxe v oboru (sekretářka, vedoucí sekretariátu, notářská kancelář) 

 • v naší kanceláři působí od roku 2004

POJIŠTĚNÍ

Naši činnost pro klienty vykonáváme s nejvyšší pečlivostí a odborností.

Přesto však může nastat situace, kdy pochybením či opominutím advokáta může vzniknout klientovi škoda. V souladu s naší zásadou poskytovat našim klientům maximální jistotu a bezpečí, máme uzavřeny nadstandardní pojištění pro takovéto případy. 

 

 

Odpovědnost z naší advokátní činnosti je pojištěna u pojišťovny Generali Pojišťovna, a.s. do výše pojistného plnění 30.000.000,- Kč. 

 

Odpovědnost z naší činnosti insolvenčního správce je pojištěna uzavřenou s pojišťovnou Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group s výší pojistného plnění 30.000.000,- Kč. 

 

Existenci našich pojistek si můžete ověřit u našeho pojišťovacího makléře společnosti WI - ASS ČR s.r.o.

KONTAKT:

JUDR. DAVID TERMER Ph.D.
advokátní a insolvenční kancelář

Opatovická 24/156
110 00 Praha 1


Tel.: +420 222 510 768
Tel./fax: +420 224 933 176

E-mail: office@aktermer.cz
Web: http://www.aktermer.cz

 

Fakturační údaje

IČO: 40582779
DIČ: CZ6802120226

 

Bankovní spojení

Číslo účtu: 196270757/0600
Banka: GE Money Bank

 

Číslo osvědčení Advokátní komory: 4205
Číslo zápisu do seznamu správců konkurzních podstat: A232
Číslo povolení Ministerstva spravedlnosti ČR k činnosti insolvenčního správce: 0166/R/2009
Číslo povolení Ministerstva spravedlnosti ČR k činnosti zvláštního insolvenčního správce: 025/Zvl/2010

bottom of page